آخرین خبر/ ما برای چیزهای اشتباه ارزش قائلیم !و همین باعث می‌شود :
تمام زندگی‌مان سر و ته شود !
درباره این باید خیلی فکر کنیم ...

سه شنبه ها با موری
میچ آلبوم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید