آخرین خبر/ حقیقت این است که انسان‌ها از شنیدن بدبختی دیگران خوش حال می شوند. چون باعث می شود باور کنند که خوش بختند!

ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد
پائولو کوئلیو
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید