آخرین خبر/ این که کسی قصد دلگرم کردن آدمی را داشته باشد اصلا چیز کمی نیست. خصوصا اگر آدمی باشد که به طور معجزه آسایی هنوز دوستت دارد ...


یکی مثل همه
فیلیپ راث

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید