آخرین خبر/ قلب خاطرات بد را کنار می‌زند و خاطرات خوش را جلوه می‌دهد و درست از تصدیق همین فریب است که می‌توانیم گذشته را تحمل کنیم!

صد سال تنهایی
گابریل گارسیا مارکز
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید