آخرین خبر/ از یک چیز مطمئنم و آن اینکه نباید اجازه دهی زندگی ات، تو را زندگی کند.


وقتی نیچه گریست
اروین دی یالوم

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید