آخرین خبر/ غیر اخلاقی ترین عادت بشر اینست که مدام و بی وقفه، در باره هرکس و پیش از آنکه بفهمد ودرک کند قضاوت می کند. این آمادگی پرشور برای قضاوت کردن، نفرت انگیزترین حماقت و مخرب ترین شرارتهاست ...


وصیت خیانت شده
میلان کوندرا
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید