آخرین خبر/ لذت و رنج چنان به هم وابسته‌اند که که اگر کسی قصد حداکثر بهره‌مندی از لذت را داشته باشد ناگزیر است بیشترین مقدار ممکن از رنج را بچشد.


تسلی بخشی های فلسفه
آلن دوباتن
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید