آخرین خبر/ خیلی از مردم وقتی ببینند چیزی دارند که مورد علاقه فرد دیگری است، آن چیز ناگهان برایشان عزیز می‌شود! چیزی که یک لحظه دیگر ممکن است آن را دور بیندازند برایشان مهم و قیمتی می‌شود. زیرا یک نفر دیگر مشتاق داشتن آن است و می‌خواهد از آن استفاده کند..!

قطار به موقع رسید
هاینریش بل
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید