آخرین خبر/ در این ویدئو مژده لواسانی اشعار کتاب تازه فاضل نظری با نام اکنون را می خواند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید