آخرین خبر/ مرثیه ای پر احساس از استاد هوشنگ ابتهاج:

شوم بختی بین خدایا این منم
کآرزوی مرگِ یاران می‌کنم
آنکه از جان دوست‌تر می‌دارمش
با زبان ِتلخ می‌آزارمش
گر چه او خود زین ستم دلخون‌تر است
رنج ِ او از رنج ِمن افزون‌تر است

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید