آخرین خبر/ قیمت عشق همیشه بیش از تحمل آدمیزاد بوده‌است.
باید، اما سخت است که زندگی را به یک عاشقانه‌ی آرام تبدیل کنی ...

یک عاشقانه‌ی آرام
نادر ابراهیمی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید