آخرین خبر/ هر زندگی‌ای دو داستان دارد؛ داستانی که شما در آن زندگی می‌کنید، و داستانی که دیگران تعریف می‌کنند.

اولین تماس تلفنی از بهشت
میچ آلبوم

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید