آخرین خبر/ پسرم می‌پرسد:
چرا باید ریاضی بخوانم؟
دلم می‌خواهد بگویم لازم نیست
بی‌خواندن هم خواهی دانست
دو تکه نان بیش از یک تکه است...

برتولت برشت

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید