آخرین خبر/ ما همیشه زندگى را بدیهى فرض مى‌کنیم، نه؟ فکر مى‌کنیم سال‌هاى زیادى پیشِ رو داریم و براى تمام کارهایى که قرار است در آینده انجام دهیم برنامه ریزى مى‌کنیم، به این فکر کردم که هر کدام از ما چه زمان زیادى را با ناراحتى تلف مى‌کنیم، کارهایى را که نمى‌خواهیم انجام مى‌دهیم و هرگز خودمان را راضى نمى‌کنیم؛ چرا که فکر مى کنیم براى آنکه بالاخره، کارى را که مى‌خواهیم انجام بدهیم، وقت زیادى باقى مانده است، اما این طور نیست، زندگى ممکن است در یک ثانیه تغییر کند، ممکن است در یک لحظه متلاشى شود و در هم بریزد و آن وقت، براى انجام دادن کارهایى که به تاخیر انداخته ایم، خیلى دیر است. دیگر خیلى دیر است که بخواهیم بر اساس رویاهایى که تمام این مدت در سر مى‌پرورانده ایم، زندگى کنیم.

وقتى خاطرات دروغ مى گویند
سى بل هاگ

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید