آخرین خبر/ تفاوت‌های نمایشگاه کتاب امسال با سال‌های دیگر از زبان سید محمد طباطبائی، رئیس ستاد روابط عمومی نمایشگاه بشنوید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید