آخرین خبر/ گزارش اول احسان رضایی از نمایشگاه کتاب سی و دوم را می بینید.

گزارش‌های تصویری از نمایشگاه کتاب را هر شب در برنامه «کتاب۴» از شبکه چهار ببینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید