آخرین خبر/ حضور پر رنگ نشر شاهد در نمایشگاه کتاب امسال با بیست عنوان کتاب تازه در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران حضور دارد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید