آخرین خبر/ چند نکته از نمایشگاه کتاب به روایت خبرنگار حوزه کتاب، عاطفه جعفری: سرما ناشران و مردم را بسیار اذیت می کند. نکته جالب استقبال از یک کتاب بود که صف عجیبی در مقابل غرفه، برای این کتاب تشکیل شده بود. کتاب هایی که بالای 50 درصدتخفیف دارند، قاچاق هستند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید