آخرین خبر/ محمدرضا شهبازی، طنزپرداز در این برنامه با نمایشگاه کتاب و مخاطبان شوخی میکند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید