آخرین خبر/ کامبیز دیرباز در اینستاگرامش نوشت:
رفقای همیشه مهربانم، منت بذارید به سر من و ۳۰ثانیه برای دیدن این عکسها وقت بذارید، بیماران پروانه ای رو درک کنیم و دوستشون داشته باشیم، این پروانه های شکستنی حق زندگی‌ دارند ، با مطالعه این کتاب هم با زندگی یک عزیزِ پروانه ای آشنا میشیم و هم کمک بزرگی برای هموار کردن مشکلات مالی شون کردیم ، دمتون گرمما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید