آخرین خبر/ زندگی خیلی کوتاه است، چیزی به من ببخش که دوستش داشته‌باشم و من چیزی جز حقیقت را دوست ندارم ... همان چیزی را به من ببخش که خودت هستی ...

همه گرفتاریم
کریستین بوبنما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید