آخرین خبر/ "بنا بود کالاهای فرهنگی اطلاعاتی بیشتر از اطرافمان به ما بدهند. ما به این روش عادت کردیم. بزرگان در گذشته چندین سال زمان برای تحقیق و بررسی صرف می کردند و به همین دلیل در آثار آنان نکاتی می بینیم که به درد امروز ما نیز می خورند. اما وقتی که یه پست اینستاگرام را تبدیل به یک کتاب می کنیم، محصولی را به مخاطب عرضه میکنیم که صرفا جوابی را برای امروز و این لحظه به مخاطب می دهد."

بخشی از گفتگوی احسان رضایی با برنامه «رادیو کتاب» از شبکه رادیویی فرهنگ، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸

برگرفته از کانال تلگرامی احسان رضاییما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید