آخرین خبر/ این کتاب از منظر جامعه‌شناسی حس شرم را در میان ما ایرانی‌ها بررسی کرده. اینکه ما تقریبا با حس شرم بیگانه‌ایم و دلیلش هم تاریخی است و به شیوه اداره مملکت برمی‌گردد. اینکه ما حس گناه و حیا را بعضا با شرم اشتباه میگیریم و همین هم باعث می‌شود جای خالی شرم را هیچ‌وقت احساس نکنیم. مثال‌های تاریخی و ادبی کتاب فهم این مسئله را راحت می‌کند و البته منتظر باشید کمی احساسات ناسیونالیستی‌تان آسیب ببیند و البته مقدار زیادی روی حس درونی‌تان حساس می‌شوید و به سمت تجربه حس شرم حرکت می‌کنید.
.
کتاب در ستایش شرم
محسن قاضی مرادی


برگرفته از پیج luckybooksما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید