آخرین خبر/ من معتقدم که زن و شوهر، پس از آنکه حادثه دردناکی برایشان پیش آمد و هر دو در آن مصیبت مشترک شریک شدند، بعدا همدیگر را بیشتر دوست خواهند داشت.

ربه کا
دافنه دوموریهما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید