آخرین خبر/ یادت باشه، آدم‌ها به آن اندازه‌ای که مهربان هستند، احمق نیستند ...

مادربزرگت رو از اینجا ببر
دیوید سداریس
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید