آخرین خبر/ هیچ وقت باورمان نمی‌شود که شاید آنقدر که بقیه به چشم ما مهم‌اند، ما برایشان مهم نباشیم ...!

مرد سوم
گراهام گرین

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید