آخرین خبر/ خاطرات خیلی عجیب هستند ،گاهی اوقات می خندیم به روزهایی که گریه می کردیم، و گاهی گریه می کنیم به یاد روزهایی که می خندیدیم !

دیدن دختر صد در صد دلخواه در ماه آوریل
هاروکی موراکامیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید