آخرین خبر/ پرویز پرستویی در اینستاگرام شخصی خود نوشت:
برای زیستن هنوز بهانه دارم من هنوز می‌توانم به قلبم که فرسوده است فرمان بدهم که تو را دوست داشته باشد. ((استاد عزیز زادروزتان مبارک)) 30 اردیبهشت، زادروز احمدرضا احمدی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید