ایسنا/ چون شمع نیمه‌جان به‌هوای تو سوختیم
با گریه ساختیم و به پای تو سوختیم

اشکی که ریختیم به یاد تو ریختیم
عمری که سوختیم برای تو سوختیم

پروانه سوخت یک شب و آسود جان او
ما عمر ها ز داغ جفای تو سوختیم

دیشب که یار انجمن افروز غیر بود
ای شمع تا سپیده به‌جای تو سوختیم

کوتاه کن حکایت شب‌های غم رهی
کز برق آه و سوز نوای تو سوختیم

رهی معیری

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید