آخرین خبر/ چقدر خوبه که برای تاسف خوردن به حال خودمان نیز زمان مشخص و محدودی درنظر بگیریم؛ چند دقیقه اشک بریزیم و بعد به استقبال روزی برویم که در پیش داریم.

سه شنبه ها با موری
میچ آلبوم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید