آخرین خبر/ ‏دوست داشتن که عیب نیست بابا جان!
دوست داشتن دل آدم را روشن می‌کند.
اما کینه و نفرت دل آدم را سیاه می‌کند.

اگر از حالا دلت به محبت انس گرفت، بزرگ هم که شدی آماده دوست داشتن چیزهای خوب و زیبای دنیا هستی.

دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه است.
اگر با محبت غنچه ها را آب دادی باز می‌شوند، اگر نفرت ورزیدی غنچه‌ها پلاسیده می‌شوند.

سووشون
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺩاﻧﺸﻮﺭ
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی