آخرین خبر/ ‌از چشمانت ردِ شب را بیرون کن
امروز صبح دیگری‌ست

به لبهایت گلهای سرخ بزن
گردنبندی از مرواریدهای دریا
ناخن‌هایت را، به رنگ دلم رنگ کن
امروز صبح دیگری‌ست

مطمئن باش
من عاشق تو خواهم ماند
تا باز شب بیاید و کهکشان راه شیری
درون وجودت حلول کند

نزار قبانیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی