آخرین خبر/ هر چه زمین از خورشید بیشتر روی بر می تابد، چراغ ها پرنورتر می شوند، و حالا ارکستر آهنگ های کوکتلی ملایم می نوازد، و اپرای صداها یک پرده بالاتر می رود. دقیقه به دقیقه خنده آسان تر می شود، از سخاوت سرشار است و از تماس هر کلمه شاد لبریز می گردد. حلقه های مهمانان اکنون سریع تر تغییر حالت می دهند، با ورود آدم های تازه بزرگ می شوند، از بین می روند و در همان لحظه از نو به وجود می آیند؛ حالا دیگر تکروهایی هم هستند، زنان از خود مطمئنی که در جمع سنگین ترها و پابرجاترها راه می جویند و پیش می روند، یک لحظه تیز و شاد مرکز توجه قرار می گیرند و سپس با شور پیروزی، در میان جزر و مد چهره ها و صداها و زیر نور متغیر چراغ ها، خرامان و لغزان به راه خود ادامه می دهند.

گتسبی بزرگ
اسکات فیتس جرالد
ترجمه کریم امامی
انتشارات نیلوفر


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید