آخرین خبر/ شهر نورها، پاریس، پذیرای یکی دیگر از عاشقانه‌های مارک لوی است. او این‌بار هم عاشقانه‌ای مدرن خلق کرده که هیجان و بامزگی و صدالبته رمانتیک بودن داستان نمی‌گذارد لحظه‌ای کتاب را بر زمین بگذارید. رابطۀ میان «میا» ی بازیگر و «پاول» نویسنده که به‌دنبال شروعی دوباره در پاریس هستند بهم گره می‌خورد، اما این رابطه تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا دنیا همین‌قدر که می‌گویند کوچک است؟ آیا نیمۀ گمشده حقیقت دارد؟ آیا پاریس بازهم برای رسیدن دو نفر به یکدیگر پادرمیانی می‌کند؟

نام کتاب: شروعی دوباره در پاریس
نویسنده: مارک لوی
مترجم: نهال سهیلی فر
انتشارات: نشر مجید


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی