آخرین خبر/ من زندگی مردم را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهم، مشاهداتم را جمع آوری میکنم و سرانجام با در نظر گرفتن عوامل مختلف به ریشه‌یابی آن‌ها میپردازم.
هر روز صبح، در هر ایستگاه راه‌آهن، هزاران نفر داخل شهر می‌شوند تا به سرکارهای خود بروند و یا در همین حال هزاران نفر دیگر از شهر خارج میشوند تا به سرکارشان برسند.راستی چرا این دو گروه از مردم، محل کارهایشان را با هم عوض نمیکنند؟
صف‌های طویل اتومبیل‌ها و راه‌بندان های ناشی از آن در ساعت‌های پررفت و آمد از روز، خود معضلی بزرگ است. اگر این دو دسته از مردم محل کار و یا سکونتشان را با یکدیگر عوض کنند، میتوان از تمام مسائلی چون آلودگی هوا، درگیری‌های روانی و فعالیت‌ پلیس‌های راهنمایی و رانندگی بر سر چهارراه‌ها اجتناب کرد ! آنگاه خیابان‌ها آن قدر خلوت و ساکت خواهند شد که میتوان بر سرِ تقاطع‌ها نشست و منچ بازی کرد!


عقاید یک دلقک
هانریش بل
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی