کافه بوک/ در مقدمه مترجم از کتاب سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست می‌خوانیم:
با مطالعه‌ی این کتاب به نتیجه‌ى بزرگى مى‌رسیم: آمریکا کشف نشد، بلکه فتح شد.

و در قسمت دیگری از مقدمه آمده است:
کتابى که در دست دارید تاریخ جامع و کامل سیاسى – حقوقى ایالت متحده آمریکاست. این کتاب نوشته‌ى ویلکومب واشبرن، مدیر سازمان تحقیقات ایالات متحده آمریکاست. ویکومب واشبرن محقق سفیدپوستى است که دور از هرگونه تعصبات شخصى، قومیتى و سیاسى سال‌ها عمر باارزش خود را صرف تحقیق و تالیف دقیق و علمى تاریخ ایالات متحده آمریکا و احیاء هویت گمشده‌ى سرخپوستان نمود.
نویسنده کتاب نیز در یادداشتی توضیحاتی ارائه کرده است که قسمتی از آن چنین است:

روابط قانونى حاکم بر روابط سرخپوست و سفیدپوست ریشه‌ى خود را از فرضیات دولت‌هاى اروپایى مسیحى که قاره‌ى آمریکا را فتح کردند، مى‌گیرد. حاکمان تازه وارد و تازه نفس به سرعت سایه‌ى اقتدار خود را بر سرخپوستان گستراندند و براى اجراى مقاصد خود به هر اصول غیر انسانى اى متوسل شدند.
بخش نخست این کتاب به چگونگى نحوه‌ى اجراى این عقاید و فرضیات مى‌پردازد. در بخش دوم، تکامل استعمار سرخپوستان توسط دولت انگلیس و دوران پس از انقلاب آمریکا و دیدگاه‌هاى دولت‌هاى اروپایى نسبت به جایگاه ملت سرخپوست، شرح داده مى‌شود. در بخش‌هاى سه و چهار کتاب، جایگاه سرخپوستان در کنار قانون اساسى ایالات متحده‌ آمریکا مورد بحث قرار گرفته است.

کتاب‌های متعددی درباره سرخپوستان آمریکایی در کافه‌بوک معرفی شده است. برخی از این کتاب‌ها عبارتند از:

کتاب فاجعه سرخپوستان آمریکا
کتاب جاده سه روزه
کتاب از میان صنوبرهای سیاه
کتاب متولد شده با یک دندان
کتاب چانی ونجک
کتاب اورندا
کتاب سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست
مدعیان سرزمین جدید که اکنون عرصه را براى ترکتازى فراهم می‌دیدند از هیچ کوششى براى آزار و آسیب رساندن به قوم کهن، اصیل و بافرهنگ سرخپوست فروگذار نکردند. هم آن‌ها که به مهمانان ناخوانده سرزمینشان ماهیگیرى، شکار و کشاورزى آموختند، بعدها در کتب و نامه‌هاى این مهمانان وحشى، خائن و بى‌فرهنگ خوانده شدند.
معدود بودند کسانى که در آن دوره استثمار به حقوق قوم سرخپوست اندک اشاره‌اى کرده باشند. قوم سرخپوست در برابر کورانِ جمعیتِ کشورهاى اروپایى چونان مرفه‌نشینان بى‌دردى بودند که مى‌باید لژ شخصیشان را واگذار کنند، آن هم بى چون و چرا!

طنز نهفته در گزارشى از کتاب در سطر زیر نمایان است:
یکى از شرایط موجود، دریافت کارت اقامت امریکا آن هم پس از احراز شایستگى سرخپوستان از ایالات متحده بود. (کتاب سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست – صفحه ۶۳)
طنز تلخ و گزنده‌اى که دنیاى سیاست‌زده غرب در قرن نوزدهم به میزبان خود عرضه کرد همینقدر تیره و تار بود.
آیا صداى خفته در گلوى این ملت را کسى مى‌شنود و آیا رد اشک‌هاى آنان را بر دل این خاک کسى مى‌بیند؟ (کتاب سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست – صفحه ۵۱)

کتاب حاضر به طور کلى از قوانینى سخن مى‌گوید که برگرفته از قانون اساسى انگلستان بود و براى جامعه مرد سرخ ناکارآمد. قوانینى که در آنها کوچکترین حق حیاتى براى ساکنین بر حق این سرزمین در نظر گرفته نشده بود. در این میان مردان سفید با وقاحت سعى مى‌کردند با قوانینى که وضع می‌کنند، لوایحى که تسلیم سنا مى‌کنند و معاهداتى بى‌پایه و اساس دارایى اندک سرخپوست را که همانا باارزش‌ترین سرمایه‌اش یعنى زمین مادر بود، به چپاول درآورند. به پاراگراف زیر توجه فرمایید:
مجلس سنا به جبران غفلت بزرگ خود در عمل کردن به هجده معاهده‌اى که در سال ١٩۴۴ با سرخپوستان ایالت کالیفرنیا منعقد کرده بود، پنج میلیون دلار پول به آنان پرداخت کرد، زیرا براساس همین هجده معاهده، سرخپوستان ٧۵ میلیون آکر زمین خود را از دست داده بودند. بعدها به آن ها وعده دادند که در قبال آن، ٨/۵ میلیون آکر زمین به آن ها اعطا خواهد شد. اما اسناد و مدارک نشان مى‌دهد که تنها ۶٢۴ هزار آکر، آن هم از اراضى بایر به آنها واگذار شد. کلیه‌ى وجوه نقدى که به سرخپوستان تعلق مى‌گرفت، در قبال تصرف کلیه‌ى دارایى و اراضى آنها بود. (کتاب سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست – صفحه ۱۰۴)

کم نیستند نمونه‌هایى از این دست که عرصه را بر سرخپوستان تنگ و تنگ‌تر کردند، سرزمینشان را غصب کردند و برایشان چیزى جز زخم‌هایى جانگداز باقى نگذاشتند. زندگى مرد سرخپوست پس از ورود سفیدپوستان به امریکا بى‌شباهت به دوره‌گردى آواره نبود. سخت‌تر آنکه این قومِ اصیل، غنى و بافرهنگ از توانایى ثبت وقایع بى‌بهره بودند و همین امر سبب شد تا سفیدپوستان هرچه مى‌خواهند بنویسند و جهانیان اما باور نکنند! حقیقت هرگز از میان نخواهد رفت.
این کتاب شرحى قانونى است از آنچه بر سرخپوستان گذشت. گزیده‌اى از صدها قانون و مصوبه‌اى که حق حیات بر روى مام زمین را از آنان ستاند.

ویلکومب واشبرن در تمامى آثار خود به خصوص در این کتاب این حقیقت را به اثبات رسانده است که سرخپوستان برخلاف دلایل واهى که موجب فتح و استعمار سرزمینشان شد، ملتى داراى فرهنگ غنى، هویتى انکارناپذیر و مناسباتى آکنده از معنویاتند. از او آثار متعددى از جمله سرخپوست و مرد سفیدپوست، سرخپوست درآمریکا، تجاوز به نظام قبیله‌اى سرخپوست و … برجاى مانده است.

جملاتی از متن کتاب سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست
یکى از استادان مشهور زمان به نام ویلیام بیشاپ مى‌گوید: «اکثر کاوشگران اروپایى قرن پانزدهم و شانزدهم بر این باورند که کشف یک سرزمین خود دلیل قاطعى بر حاکمیت بر آن است.» اما هیچگاه مشخص نشد که این اصطلاح «کشف» تنها به امر حکومت محدود مى‌شود یا معناى وسیعترى دارد. (کتاب سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست – صفحه ۳۸)

دولت‌هاى اروپایى معتقد بودند که جنگ و پیامدهاى آن باید به داخل سرزمین سرخپوستان محدود شود و هیچ لطمه‌اى به صلح میان ممالک اروپایى وارد نکند. بنابراین آن‌ها با هم تهعدنامه‌اى را به امضا رساندند که بر اساس آن اروپایى‌ها در سرزمین خود در کمال صلح و آرامش به زندگى ادامه دهند. به راستى هم کشورهاى بزرگ در صلح به سر بردند. (کتاب سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست – صفحه ۳۹)
پس از فتح این سرزمین با بى‌شرمى هرچه تمام‌تر مدعى شدند که سرخپوستان هدایاى پروردگار به ما هستند تا بتوانیم با بیگارى کشیدن از آنان به حرفه‌ى ماهیگیرى بپردازیم و ماهى را با نرخ ارزان‌تر تهیه کنیم. (کتاب سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست – صفحه ۴۰)


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید