آخرین خبر/ من حتی به شما می‌گویم گاهی بهتر است آدمی مورد تمسخر قرار گیرد، زیرا بدین طریق فرصتی برای گذشت متقابل و شرمساری به دست می‌آید.

همهء ما نمی‌توانیم همه‌چیز را درک کنیم و کمال، هرگز در یک مرحله حاصل نمی‌گردد.
برای نیل به کمال، نخست باید از نفهمی شروع کرد. کسی که زود می‌فهمد، بدون شک بد می‌فهمد.
به شما که تاکنون خیلی چیزها را بدون فهمیدن، فهمیده‌اید، این حقیقت را تذکر می‌دهم.

ابله
داستایفسکی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید