آخرین خبر/ نگار جواهریان این ویدئو را در اینستاگرامش منتشر کرد:

من از نهایتِ شب حرف می‌زنم من از نهایتِ تاریکی و از نهایتِ شب حرف می‌زنم اگر به خانه‌یِ من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحامِ کوچه‌یِ خوشبخت بنگرم
فروغ فرخزادما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید