آخرین خبر/ گفتم: برایم شعر بفرست
اما نه شعر هایی که عاشقان دیگرت
برای تو می گویند
نه شعر هایی که عاشقان دیگرت
در آن
مرگ خود را
به خاطر تو آرزو میکنند.
گفتم برایم شعر بفرست...
و حالا میگویم: هرکه شعر خوبی گفت
برایم بفرست
حتی شعرهایی که عاشقان دیگرت
برای تو می‌گویند
می‌خواهم بدانم
دیگران که دچار تو می‌شوند
تا کجای شعر پیش می‌روند
تا کجای عشق
تا کجای جاده‌ای که من
در انتهای آن ایستاده‌ام

افشین یداللهیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید