آخرین خبر/ خاطره اسدی در اینستاگرامش نوشت:

سعی می‌کنم زیاد فکر نکنم. حالا دیگر فکر کردن هم باید مثل چیزهای دیگر سهمیه‌بندی شود. خیلی از مسائل ارزش فکر کردن ندارند. فکر کردن فرصت‌های آدم را از بین می‌برد و من می‌خواهم دوام بیاورم. می‌دانم چرا تصویر رنگ و روغن زنبق‌های آبی شیشه ندارد و چرا پنجره تا نیمه باز می‌شود و چرا شیشه‌اش نشکن است. نگرانیشان از بابت فرار ما نیست. نمی‌توانیم زیاد دور شویم. نگران اوج گرفتن خیالمان هستند؛ نگران راه‌هایی که فقط درون آدم باز می‌شوند و به انسان روحیه و برتری می‌دهند... . . پ ن : هنوز تمومش نکردم که فصل سوم سریالش هم اومد حالا اول کودومو تموم کنم . . . حتما بخونید و حتما ببینید سریالشوما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید