آخرین خبر/ رفته رفته انسان تسلیم می‌شود
توقع زیادی از زندگی نداریم اما یاد می‌گیریم باز کمتر از زندگی توقع داشته باشیم ...

سکه‌ سازان
آندره ژید
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید