آخرین خبر/ ‏مادر تِرِزا می‌گوید: اگر صد کودک گرسنه هستند و فقط یکی را می‌توانی سیر کنی یکی را سیر کن.
نگران نود و نه کودکی که نمی‌توانی سیر کنی نباش. اگر نگران آن‌ها هم باشی هیچ کاری نمی‌توانی بکنی.
این کار را هم همین امروز بکن والّا فردا همین کودک هم می‌میرد.

در متن کارتان به این کلام بیندیشید.
آیا می‌توانید هرچه را تجربه می‌کنید بنویسید؟
آیا می‌توانید همه‌ی داستان‌هایی را که در شما انتظار نوشته شدن می‌کشند بنویسید، یا همه‌ی شعرهایتان را؟...

تمرکز کنید.
توجه‌تان را به یک چیز اختصاص بدهید و همین مسیر را پیش بروید...


نوشتن با تنفس آغاز می‌شود
لرن هرینگما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید