آخرین خبر/ یک افسانه‌ی صحرایی از مردی می‌گوید که می‌خواست به واحه‌ی دیگری مهاجرت کند و شروع کرد به بار کردنِ شترش ...
فرش‌هایش، لوازم پخت و پز و صندوق‌های لباسش را بار کرد و حیوان همه را پذیرفت. وقتی می‌خواستند به راه بیفتند، مرد پَرِ آبیِ زیبایی را به یاد آورد که پدرش به او داده بود. پَر را برداشت و بر پشتِ شتر گذاشت ؛ اما با این کار، جانور زیر بار تاب نیاورد و جان سپرد. حتما مرد فکر کرده است شتر من حتی نتوانست وزن یک پر را تحمل کند !
گاهی ما هم در مورد دیگران همین طور فکر می‌کنیم ، نمی‌فهمیم که شوخی کوچک ما شاید همان قطره‌ای بوده است که جامی پُر از درد و رنج را لبریز کرده ...
این کتاب مجموعه ای از نوشته های کوتاه، حکایت ها و تٲملات و برداشت های پائولو کوئلیو، نویسنده ی صاحب نام ، از جهان هستی و زندگی ست. .ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید