آخرین خبر/ شمس لنگرودی با انتشار این ویدئو در اینستاگرام خود نوشت: شعر «پیانو» از مجموعه شعر «کتاب موسیقی» شمس لنگرودی، انتشارات نگاه

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید