آخرین خبر/ شاید انسان ترجیح می‌دهد درکش کنند تا اینکه دوستش داشته باشند.

کتاب ۱۹۸۴
جورج اورولما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید