آخرین خبر/ چه قدر دردناک است این مشکل که همیشه برای فرار از دست یک " آدم" به " آدم" دیگری پناه برده‌ایم ...
اعتیاد به آدم‌ها بدترین نوع اعتیاد است ...

جاده انقلابی
ریچارد یاتسما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید