آخرین خبر/ روشنی زیاد هم جالب نیست، آدم همه چیزو می‌بینه و همه اونو می‌بینن.

توی تاریکی آدم می‌تونه خیال کنه چیزی، جایی، کسی منتظرشه...


شب‌های روشن
داستایوفسکیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید