آخرین خبر/ آه از آن نگاه!
واژه می شوم
مرا مرور می کند
سنگ می شوم
مرا بلور می کند
شیشه می شوم
ز من عبور می کند
تا که پشت می کنم به آفتاب
مثل سایه رو به روی من ظهور می کند
آه از آن نگاه
عاقبت تمام هستی مرا
ذرّه ذرّه نور می کند.
.
شعر از عبدالجبار کاکایی
صدا از امین تارخ

.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید