خراسان/ چشمانم از گل روی تو رایحه عشق می‌چیند

سیدمصطفی صابریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید