آخرین خبر/ می‌خوام بگم از خیلی مدرسه‌ها و جاهای دیگه رفته‌م بی این‌که بدونم دارم واسه همیشه می‌رم. از این خیلی شاکی می‌شم. به دَرَک که خداحافظیش غم‌انگیز یا ناجوره ولی وقتی دارم از جایی می‌رم دوس دارم بدونم که دارم می‌رم. آدم اگه ندونه داره واسه همیشه از جایی می‌ره احساسش از خدافظی هم بدتره.

ناتور دشت
جی‌دی سلینجر


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید